Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynentów "Szafran" w Siemianowicach Śląskich

Jesteś tutaj: Strona główna - Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia

      Regulamin Stowarzyszenia Siemianowicki
               Klub Abstynentów "Szafran"


1.   Spotkania społeczności Stowarzyszenia odbywają się w każdy
      czwartek o godzinie 1800.
2.   Siedziba klubu jest miejscem otwartym dla wszystkich
      pod obecność członka Klubu.
3.   Zakaz wstępu obowiązuje osoby pod wpływem alkoholu lub
      innych środków zmieniających nastrój
4.   We wszystkich pomieszczeniach Klubu obowiązuje całkowity
      zakaz palenia tytoniu.
5.   W siedzibie Klubu zabrania się używania słów wulgarnych
      i obrażających.
6.   Nie krytykujemy i nie oceniamy innych osób oraz ich wypowiedzi.
7.   Nie rozmawiamy o osobach nieobecnych.
8.   Nie poruszamy bez zgody osób drugich tematów, które mogą
      bezpośrednio ranić ich uczucia.
9.   Wszelkie sprawy poruszane na spotkaniach lub w innych formach
      uczestnictwa w Stowarzyszeniu, dotyczące członków Stowarzyszenia
      oraz osób towarzyszących podlegają zachowaniu tajemnicy klubowej
      i nie powinny wydostać się na zewnątrz.
10. Wszyscy członkowie i kandydaci winni trwać w trzeźwości i pomagać
     innym w utrzymaniu abstynencji, aktywnie i sumiennie uczestniczyć w 
     działalności Stowarzyszenia, a swą postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
11. Każdy członek i kandydat powinien przyczyniać się do współtworzenia
     atmosfery szczerości, koleżeńskości, przyjaźni i wzajemnej pomocy wśród
     społeczności Stowarzyszenia.
12. Wszyscy obecni w Klubie proszeni są o wpisywanie się na liście obecności.
13. Przebywający w pomieszczeniach Klubu są zobowiązani do dbania o mienie
     i utrzymanie porządku i czystości.
14. Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach Stowarzyszenia ma obowiązek:
     zapoznania się i przestrzegania obowiązujących przepisów regulaminu, statutu;
     przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego, kulturalnego
     zachowania się, poszanowania  wzajemnych zainteresowań i poglądów
     innych osób, wyciszenia lub wyłączenia telefonów komórkowych na czas
     spotkań Społeczności.
15. Przy składaniu deklaracji obowiązuje zapoznanie się ze statutem oraz
     niniejszym regulaminem.
16. Kandydat może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po upływie
     3 miesięcy abstynencji i 3-miesiecznej przynależności do Stowarzyszenia.
17. Członek zwyczajny i kandydat na członka korzystają na równych prawach
     z wszelkich świadczeń Stowarzyszenia.
18. Każdy kandydat lub członek Stowarzyszenia ma obowiązek zgłoszenia
     do Zarządu Stowarzyszenia fakt złamania abstynencji. W przypadku
     przerwania abstynencji członek zawieszony jest na okres 3 miesięcy,
     przy czym Zarząd Stowarzyszenia może skrócić ten okres do 1 miesiąca,
     biorąc pod uwagę aktywne zaangażowanie się zawieszonego członka w 
     działalność Stowarzyszenia.
19. Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do regularnego opłacania składek.
     W przypadku niemożności regularnego opłacania składek powinien zgłosić
     się na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, który podejmie w tej sprawie decyzję.
20. Każdy Członek ma obowiązek uzgadniania z Zarządem terminu organizacji
     spotkania z okazji rocznicy trzeźwości lub przynależności i odpowiada za
     posprzątanie sali po jej zakończeniu.
21. W soboty, niedziele i święta Klub może zostać otwarty tylko za zgodą Zarządu.
     Wniosek o otwarcie Klubu powinien zostać przedstawiony Zarządowi przed
     czwartkową społecznością. Po otrzymaniu zgody Zarządu osoba otwierająca
     Klub jest zobowiązana do poinformowania o godzinach otwarcia na
     czwartkowej społeczności przed planowanym otwarciem i wpisania informacji
     w kalendarz imprez.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego